Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Názov projektu: Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen Opis projektu: V školskom klube pri Základnej škole M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene, ktorý navštevuje denne viac ako 150 detí vo veku 6 – 10 rokov, chýba pieskovisko, ktoré je vhodné práve pre tieto...

Schválený plán čerpania OZ na rok 2019/2020

Plán čerpania OZ 2019/2020 € Dosah Pasovanie prvákov 100 1.roč Skok na druhý stupeň 100 5. roč. Vianočné tvorivé dielne 50 II.stupeň Karneval – animačný program 100 I.stupeň Zápis prvákov 100 1.roč Škola v prírode – cestovné 150 I.stupeň Olympiády a súťaže...