Nový čitateľský kútik:

Chodba pôvodný stav:

Viac sa o čitateľskom kútiku dozviete na http://www.6zs-zvolen.sk/files/citatelsky_kutik.html.

Názov projektu: Čitateľský kútik pre 1. stupeň Základnej školy M. Rázusa vo Zvolene

Opis projektu: Jedná sa o realizáciu prvého zo 4 plánovaných čitateľských kútikov. V rozsahu 2 kútiky pre 1. stupeň a 2 kútiky pre druhý stupeň. Základná škola M. Rázusa je svojím počtom žiakov 670 aj veľkosťou svojich priestorov najväčšia vo Zvolene. Vďaka svojej veľkosti a 3 poschodiam disponuje priestormi, mimo učební,  ktoré je možné využiť na doplňujúce vzdelávanie či záujmové krúžky. V tomto prípade sa jedná o prvý čitateľský kútik. V kútiku bude možné nielen knihu prečítať, ale si knihu aj požičať.

Čitateľský kútik je zložený zo sedacích vakov, izolačnej penovej podložky, jej výhody sú: vysoká životnosť a takmer nulová údržba, je hygienická, omyvateľná, zdravotne nezávadná, ďalej z regálov na knihy a vymaľovanie steny s dekoráciami.

V mesiaci marec žiaci štvrtých ročníkov zorganizovali zbierku kníh na 1. stupni ako pilotný program. Pri tejto zbierke sa vyzbieralo 1050 kníh. Časť kníh škola venuje Krajskej knižnici vo Zvolene a časť použije na zriadenie vlastnej knižnice pre svojich žiakov. Veľká časť prinesených kníh je vhodných práve pre prvý stupeň. Zbierku škola plánuje organizovať v pravidelných intervaloch (každé 2 roky). 

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné a deťom príťažlivé prostredie na čítanie a prezeranie kníh, na vzájomné zdieľanie medzi deťmi o prečítaných knihách. Miesto, kde by mohli prebiehať besedy o knihách, či rôzne aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti detí.

Medzi iným má podporiť vlastné programy zamerané na kultúru čítania, vytvárať metódy podpory čítania, spájať rôzne iniciatívy v tejto oblasti, vytvárať metodické materiály či školiť. 

Dôvod realizácie:

Na rozdiel od viacerých krajín západnej Európy, ale aj ďalších krajín mimo EÚ, nemá podľa Ministerstva kultúry Slovensko vypracovaný účinný systém podpory čítania. Podľa ministerstva je novým javom posledných rokov ľahostajnosť a nezáujem detí a mládeže o čítanie a knihy. Slovenskí 15-roční žiaci zaostávajú v čitateľskej gramotnosti. Taký bol výsledok štúdie PISA 2015. V medzinárodnom testovaní PISA dosiahli 15-roční slovenskí žiaci podpriemerné výsledky. Nižší výsledok ako Slovensko dosiahlo Mexiko a Turecko. Z výskumu PIRLS vyplynulo, že takmer pätina štvrtákov (19 %) dosahuje iba nízku úroveň gramotnosti. Bodový zisk žiakov za päť rokov rapídne poklesol zo 466 na 397 bodov, čo predstavuje najhorší výkon spomedzi krajín EÚ a OECD. 

  • Na škole už nie je pobočka Krajskej knižnice, ktorá tu dlhé roky fungovala.
  • Čítanie kníh je pre rozvoj ľudského mozgu stimulujúcejšie ako čítanie informácií z elektronických obrazoviek.
  • Ľudský mozog sa pri surfovaní na internete nerozvíja tak, ako keď čítame knihy. 
  • Deti, ktoré sa dobre naučia čítať s porozumením do 3. ročníka základnej školy, nemajú problémy s učením.
  • Majú lepšiu schopnosť riešiť problémy a sú inteligentnejšie.
  • Skoré čítanie pomáha deťom stávať sa nezávislým a sebavedomým.
  • Ak sa dieťa skoro a dobre naučí čítať, predpovedá to jeho neskoršie úspechy. Naopak, ak dieťa číta zle, bude mať so štúdiom problémy.
  • Deti, ktoré čítajú, majú lepšiu slovnú zásobu a gramatiku.
  • Lepšie zručnosti v písaní kreatívnych textov, ale i diktátov.
  • Čítanie s dieťaťom alebo dieťaťu je jedným z najlepších okamihov zbližovania a upevňovania vzťahov medzi rodičmi a deťmi.