Tento rok sa nám podarilo pripraviť zdravšiu verziu mikulášskych balíčkov – a to pre viac než 650 detí.