Názov projektu: Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Opis projektu: V školskom klube pri Základnej škole M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene, ktorý navštevuje denne viac ako 150 detí vo veku 6 – 10 rokov, chýba pieskovisko, ktoré je vhodné práve pre tieto najmenšie deti. Deti sú počas klubu, keď to počasie dovoľuje, prakticky denne vonku. Okrem ihriska, chýbajú aj lavičky, deti vysedávajú po múrikoch a na zemi. Preto sme sa spolupodielali na vytvorení vonkajšej hracej plochu v zostave pieskovisko a lavičky. Lavičky sme vybrali z recyklátu, je to bezúdržbový, farebne stály materiál odolný voči poveternostným vplyvov aj voči vandalizmu. Pieskovisko bolo vyhotovené s drevenou obrubou, s geotextíliou a pieskom.

Ciele projektu: Spríjemniť a zatraktívniť deťom čas strávený v školskom klube. Hra v piesku je zaujímavá, lákavá, rozvíjajúca. Hra v piesku môže byť pre deti výbornou príležitosťou pre ďalší rozvoj. Ako telesný, tak psychický. Na veku príliš nezáleží, piesok ponúka príležitosť na objavovanie a experimentovanie v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Pri hre v piesku deti:

  • precvičujú svoju predstavivosť, podporujú tvorivosť 
  • zisťujú a učia sa chápať pojmy ako mokrý, suchý, hrejúci, sypký, ľahký, ťažký, plný, prázdny …. 
  • rozvíjajú jemnú i hrubú motoriku. 
  • trénujú koordináciu oko ruka 
  • aktivizujú pozornosť a koncentráciu,
  • učia sa matematické pojmy
  • trénujú sociálne zručnosti.