OZ Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen

Naše ciele

1) Cieľom občianskeho združenia Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen je realizovať a financovať iniciatívy v oblasti podpory športových a vzdelávacích aktivít žiakov, formovať vzťah žiakov k zachovávaniu kultúrnych hodnôt a k ochrane a tvorbe životného prostredia, napomáhať pri odbornom raste účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.

2) Pri napĺňaní cieľa občianske združenie spolupracuje so zamestnancami školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

3) Poskytuje pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho procesu spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy a jej žiakov.

4) Financuje náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít 6. Základnej školy M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene.

Kontaktujte nás:

4 + 15 =

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Realizované projekty

Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Tento rok sa nám podarilo pripraviť zdravšiu verziu mikulášskych balíčkov – a to až pre 700 detí. 

Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Názov projektu: Ihrisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen Opis projektu: V školskom klube pri Základnej škole M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene, ktorý navštevuje denne viac ako 150 detí vo veku 6 – 10 rokov, chýba pieskovisko – ihrisko, ktoré je vhodné práve pre tieto...

Čitateľský kútik

Čitateľský kútik

Čitateľský kútik pre 1. stupeň Základnej školy M. Rázusa vo Zvolene. Jedná sa o realizáciu prvého zo 4 plánovaných čitateľských kútikov. V rozsahu 2 kútiky pre 1. stupeň a 2 kútiky pre druhý stupeň.