Realizované projekty
Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen

Názov projektu: Pieskovisko pre školský klub ZŠ M. Rázusa Zvolen Opis projektu: V školskom klube pri Základnej škole M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene, ktorý navštevuje denne viac ako 150 detí vo veku 6 – 10 rokov, chýba pieskovisko, ktoré je vhodné práve pre tieto...